Hakkımızda

Biz Çevre Topluluğu, 1988 yılında ODTÜ’nün ilk topluluklarından biri olarak kurulduk ve o zamandan beridir topluluklar barakasındaki odamızda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Biz Çevre Topluluğu olarak, 27 yıldır gerek kampüs özelinde gerek Türkiye ve hatta dünya genelinde çevre sorunlarını dert edinen ODTÜ’lülerle birlikte çevre sorunlarına karşı mücadele ediyoruz! Bizce çevre sorunları düzen sorunudur. Yani tekil kişilerin verdiği zararlardan ziyade, gözünü para hırsı büyümüş şirketlerin, fabrikalarının, santrallerinin ve türlü türlü tesislerinin yarattığı sorunlardır.
Biz de Çevre Topluluğu olarak, “Çevre Sorunu” olarak gösterilen tekil sorunlardan ziyade, büyük ölçeklerdeki çevre katliamlarını durdurmayı, hiç olmazsa bu konuda farkındalığı arttırmayı hedefliyoruz. Isınmak için ağaç kesen köylü değil, üretim için ya da arazi için ormanları yok eden şirketler çevre katilidir. Derede çamaşır yıkayan teyze değil, atıklarını artımadan dereye veren fabrikalar çevre katilidir. Sigara içen, otomobile binen insan değil; bacasından ölüm saçan santral kabahatlidir.

Ve bu sermayedarlarla işbirliği içinde çalışan tüm çevre hareketleri de, buzdağının yalnızca görünen kısmına müdahale ederek sonuçları geciktirmeye çalışan aracılardır. İster TEMA olsun ister Greenpeace, bu kurumlardan hiçbiri ile hiçbir düzeyde ilişkimiz ya da ortaklığımız yoktur. Peki biz n’apıyoruz? HES(Hidroelektrik Santral)’leri, RES(Rüzgar Enerjisi Santrali)’leri, Termik Santralleri, Nükleer Enerji Santrallerini konuşuyor, tartışıyor, sürdürülebilir yaşamı ve çevreyi gözeten enerji üretim biçimlerini destekliyoruz. Tohumu, yaşamı önce metalaştırıp sonra yok eden GDO’lu tarıma; en temel haklardan biri olan suyun ticarileştirilmesine karşı çıkıyoruz.

Kentsel Dönüşüm adı altında rantın yagınlaştırılmasına, kentin sahiplerinin kentlerin çeperlerine itilmeye çalışılmasına karşı mücadele ediyoruz. Hava koşulları el verdiğince Yalıncak’a, Eymir’e yürüyor, birlikte yaşadığımız doğayla vakit geçiriyoruz. Doğal tarımı, organik tarımı uygulamaya çalışıyor ve deneyimliyoruz. ODTÜ’de geri dönüşümün yaygınlaştırılması için sunumlar yapıyor, eğitimler veriyoruz. Bahar şenliklerinde, çevre farkındalığını arttıran eğlenceli etkinlikler yapıyoruz: “Gökyüzünde Savaş Uçakları Değil, Uçurtmalar Uçsun” diyerek Uçurtma Şenliği yapıyoruz.

Çevre farkındalığını arttıran eğlenceli bilgi yarışmaları, geri kazanımı özendiren geri kazanım yarışmaları yapıyoruz. Biz bunları yıllardır yapıyoruz. Bizimle birlikte bunları yapmak ya da sadece konuşup tartışmak isteyen herkesi haftalık toplantılarımıza bekliyoruz.

Yorum Yap


Not - Bunları KullanabilirsinizHTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>